ਏਅਰਵੇਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਏਅਰਵੇਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਬਾਲਗ, ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਕ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੈਨਿਕਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੀਕਿਨਸ ਸੁਪਰਗਲੋਟਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਓਰਲ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਇਨਟਿਊਬੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕੋਥਾਈਰੋਇਡੋਟੋਮੀ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਆਨ ਵਾਲੀ

ਸਮਾਰਟ ਏਅਰਵੇਅ ਬਾਲਗ - ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ!

ਆਨ ਵਾਲੀ

TruBaby X Lite - ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ!